DeklarācijaMēs esam par Mīlestības pilnu Gudrību,

  par Skaistu un Radošu Cilvēku,
  par Tīru, Tikumīgu un Taisnīgu pasauli.


Mēs domājam, ka Cilvēka Sūtība un Vērtība

  ir viņa nestajās iespējās

  apkārtējiem būt labākiem.


Mēs zinām - Garīga apziņa - Tuvība

  Dievam nedod pārākumu,

  Bet uzliek pienākumus un dod redzēt, kā darīt labu.