Karogs




Mēs esam par Mīlestības pilnu Gudrību,

 par Skaistu un Radošu Cilvēku,
 par Tīru, Tikumīgu un Taisnīgu pasauli.


Mēs domājam, ka Cilvēka Sūtība un Vērtība

 ir viņa nestajās iespējās

 apkārtējiem būt labākiem.


Mēs zinām - Garīga apziņa - Tuvība

 Dievam nedod pārākumu,

 Bet uzliek pienākumus un dod redzēt, kā darīt labu.